Tradycyjnie w drugi wtorek miesiąca czas na antenie wypełniły sprawy gminy Brwinów. Gośćmi redaktora Tomasza Sikorskiego był burmistrz Arkadiusz Kosiński, który mówił m.in. o budowie szkoły w Parzniewie. W drugim wejściu antenowym Michał Haber z Gminnego Ośrodka Gminnego Ośrodka Kultury opowiadał m.in. o otwarciu świetlicy w Kaniach. W trzecim wejściu Danuta Barabasz dyrektor Biblioteki Publicznej im. W Wernera i bibliotekarka Renata Falkowska opowiadały o konkursie poetyckim Brwinowski Parnas i o Turnieju Jednego Wiersza.

 (źródło: radio Bogoria 94,5 FM

(źródło: radio Bogoria 94,5 FM)

(źródło: radio Bogoria 94,5 FM)