Podczas Narodowego Spisu Powszechnego 2021 spisano ponad 95% mieszkań w kraju. Jako najludniejsze województwo każdy mieszkaniec Mazowsza, który wziął udział w spisie ma w tym znaczący udział i powinien mieć poczucie dobrze spełnionego obowiązku. 

Narodowy Spis Powszechny 2021 był realizowany w czasie pandemii i bardzo zmiennych warunkach. Uzyskany wynik szczególnie cieszy i napawa dumą, ponieważ mieszkańcy Mazowsza pokazali, jak ważną dla nich powinnością był udział w spisie. Tym samym wykazali zrozumienie i troskę o przyszły rozwój własnych gmin, województw i kraju. Dzięki danym pozyskanym w spisie będzie można podejmować rzetelne decyzje w ważnych społecznie obszarach, takich jak: edukacja, służba zdrowia, budownictwo mieszkaniowe, transport publiczny, drogi publiczne i wiele innych. Takie pełne badanie mieszkańców Polski odbywa się tylko co 10 lat – dane z tegorocznego spisu będą więc wykorzystywane przez co najmniej najbliższą dekadę.

Wojewódzkie Biuro Spisowe Urzędu Statystycznego w Warszawie dziękuje jeszcze raz za fantastyczne zaangażowanie mieszkańców Mazowsza w Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, a także liczy na uczestnictwo w innych badaniach statystyki publicznej.