Wielkie litery w tytule tworzą nazwę KANIE. W tej miejscowości 9 października 2021 r. została otwarta świetlica wiejska. To już czwarte sołectwo w gminie Brwinów, w którym Gminny Ośrodek Kultury zadba o aktywizację mieszkańców, zajęcia edukacyjne i kulturę.

Ulica Marszałka Józefa Piłsudskiego 55 w Kaniach to nowy adres na mapie gminy Brwinów, który warto zapamiętać i który warto będzie odwiedzać. W otwartej tam świetlicy wiejskiej odbywać się będą m.in. warsztaty artystyczne dla mieszkańców, zajęcia sportowe, nauka języków obcych oraz gry na instrumentach, spotkania dla najmłodszych, wystawy i koncerty.


Funkcjonalny budynek ma ponad 400 m kw. powierzchni. Duża sala oraz przestronny hol tworzą przestrzeń do organizacji większych spotkań. Są też pomieszczenia do zajęć indywidualnych lub w mniejszych grupach oraz zaplecze kuchenne. Zadaszony taras pozwoli w sezonie na organizację imprez na świeżym powietrzu. Przy świetlicy, z wjazdem od strony ul. Piłsudskiego, znalazło się 18 miejsc parkingowych (w tym jedno dla osób niepełnosprawnych), ale wygodnie można zaparkować również przy ul. Krynicznej, do której zaplanowano też dojście osobną furtką. Jest także wiata na 20 rowerów, wybudowana ze środków pozyskanych przez gminę Brwinów w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wspierania Sołectw Mazowsze 2021. Odwiedzający świetlicę mogą korzystać ponadto z siłowni plenerowej oraz placu zabaw. W jego pobliżu uwagę zwracają uwagę panele fotowoltaiczne umieszczone na ruchomej konstrukcji, której automatyczne sterowanie sprawia, że zmienia się kąt nachylenia i panele podążają za słońcem. Dzięki temu produkują więcej energii niż systemy stacjonarne umieszczane np. na dachach czy nieruchomych konstrukcjach.


Świetlicę będzie prowadzić Gminny Ośrodek Kultury w Brwinowie, który zaangażował się w działania na terenie Kań już na wiele miesięcy przed jej otwarciem. Została przeprowadzona ankieta wśród mieszkańców, którzy mogli wypowiedzieć się na temat swoich potrzeb i oczekiwań dotyczących funkcjonowania przyszłej świetlicy. Gospodyni świetlicy Ewa Kochman zainicjowała już wówczas zajęcia nordic walking.


Uroczyste otwarcie rozpoczęła dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Brwinowie, wprowadzając zebranych w klimat Dwumilowego Lasu. Leśna wróżka i pomagające jej skrzaty były częścią zainscenizowanej opowieści, w której „rozstąpiły się drzewa  w lesie”, a burmistrz Arkadiusz Kosiński odnalazł ozdobny klucz w kształcie grzyba – kani – którym mógł otworzyć drzwi i zaprosić wszystkich zebranych do środka. Goście przybyli na uroczystość mogli podziwiać nowy budynek. Podczas otwarcia burmistrz Arkadiusz Kosiński podziękował osobom zaangażowanym w realizację inwestycji: Grzegorzowi Rycerzowi, który zaprojektował budynek, oraz pracownikom Urzędu Gminy Brwinów, którzy mieli największy wkład w powstanie świetlicy – zastępcy burmistrza Sławomirowi Walendowskiemu, kierownikowi Referatu Inwestycji i Remontów Urszuli Wróbel oraz podinspektor Katarzynie Adamskiej. W imieniu mieszkańców Kań głos zabrał radny Zbigniew Bartosik, który podziękował burmistrzowi i podkreślił, jak ważna była to inwestycja dla sołectwa, które ponad 20 lat temu utraciło miejsce wspólnych spotkań – budynek dawnej szkoły. Teraz mieszkańcy zyskali nową przestrzeń. Już w dniu otwarcia wieczorem odbyło się tam spotkanie burmistrza Arkadiusza Kosińskiego z mieszkańcami, na którym można było dowiedzieć się o działaniach gminy w ciągu ostatniego roku, podzielić się swoimi uwagami, zadać pytania itd. Nowa świetlica będzie pełnić przede wszystkim rolę centrum kulturalnego i miejsca aktywizacji mieszkańców. Pierwszego dnia można było wysłuchać koncertu piosenek francuskich w wykonaniu tria 3M. Na sztalugach w holu i głównej sali znalazł swoje miejsce „Teleport fotograficzny”, wystawa zdjęć Artura Pawłowskiego, mieszkańca Kań i laureata wielu nagród i wyróżnień w konkursach fotografii prasowej, który przez lata pracował jako fotoreporter w „Życiu Warszawy”, „Spotkaniach” i w tygodniku „Wprost”. Drugiego dnia – w niedzielę – mieszkańcy zostali zaproszeni na piknik kulturalny „Igraj z kolorem”, podczas którego można było zapisać się na zajęcia.  

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10