W październiku gmina Brwinów ukończyła odtworzenie ponad pięćdziesięciu odcinków dróg gminnych destruktem asfaltowym. Koszt prac wyniósł prawie 2,9 mln złotych.

Na każdym kroku, widać, że w gminie Brwinów pojawia się nowa infrastruktura drogowa. Coraz więcej ulic miejskich i wiejskich zmienia swoje dotychczasowe oblicze.

W tym roku zrealizowano całościowo i w terminie zaplanowane wcześniej inwestycje. Środki finansowe pozwoliły na wyremontowanie znaczącej ilości odcinków dróg w Brwinowie, Domaniewie, Domaniewku, Falęcinie, Kaniach, Krośnie, Otrębusach, Owczarni, Parzniewie, Tereni i Żółwinie. Utwardzone ulice wykonano w technologii destruktu asfaltowego z podwójnym utrwaleniem grysami i emulsją asfaltową na podbudowie z tłucznia.

Utwardzanie dróg destruktem jest stosowane w gminie Brwinów od kilku lat. Sam destrukt to materiał mineralno-bitumiczny w postaci okruchów związanych lepiszczem bitumicznym. Powstaje on w wyniku frezowania nawierzchni drogowej w temperaturze otoczenia lub w wyniku kruszenia w kruszarce brył pochodzących z rozbiórki innej nawierzchni.

Zakres robót uwzględnił korytowanie, podbudowę, nawiezienie destruktu oraz dwukrotne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją bitumiczną przy użyciu grysu kamiennego.

Prace przeprowadziły dwie firmy, Complex z Domaniewka i firma Efekt z Warszawy, a całkowity koszt wyniósł 2 889 762,21 zł brutto. W Falęcinie, Kotowicach, Krośnie, Parzniewie i Żółwinie inwestycje zostały częściowo sfinansowane z funduszu sołeckiego tych miejscowości.

Przebudowa dróg podniesie jakość życia lokalnej społeczności, ułatwi dojazd do pracy, a także przyczyni się do bezpieczeństwa ruchu drogowego.

IMG2082retusz
IMG2103