W sobotę 25 września będzie można skorzystać z dwóch punktów spisowych w Brwinowie: w Centrum Integracji Mieszkańców na targowisku oraz w Gminnym Ośrodku Kultury. To już ostatni dzwonek, aby wziąć udział w Narodowym Spisie Powszechnym.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań kończy się 30 września br. i jest obowiązkowy dla każdego. Odbywa się on zaledwie raz na dziesięć lat. Aby ułatwić mieszkańcom gminy wypełnienie tego obowiązku, 25 września odbędzie się dzień otwarty w ramach spisu powszechnego. W Brwinowie w dwóch punktach spisowych w godzinach 9.00-15.00 będą dyżurowali rachmistrzowie, którzy pomogą w wypełnieniu formularza spisowego. W pawilonie Centrum Integracji Mieszkańców na targowisku miejskim w Brwinowie będzie dostępne jedno stanowisko spisowe, a w Gminnym Ośrodku Kultury przy ul. Wilsona 2 w Brwinowie do dyspozycji zainteresowanych będą dwa stanowiska. Wypełnienie formularza trwa zaledwie kilka minut. Warto znać numer PESEL – swój i osób, które z nami mieszkamy – powierzchnię użytkową mieszkania, a także jego główny sposób ogrzewania.

Spisać się można także poprzez:
• Internet i formularz na stronie spis.gov.pl
• spisanie się z pomocą rachmistrza w Urzędzie Gminy Brwinów, tel. 22 738 26 12, tel. 22 738 26 80.
• infolinię 22 729 99 99 i rozmowę z urzędnikiem Urzędu Statystycznego
• rozmowę telefoniczną z rachmistrzem spisowym. Rachmistrz dzwoni z nr. 22 828 88 88 lub 22 279 99 99.
• bezpośrednią rozmowę z rachmistrzem.