Jeśli masz już za sobą udział w Narodowym Spisie Powszechnym 2021, to bardzo dobrze - zyskałeś Ty i Twoja gmina. Jednak dla przyszłości „małej ojczyzny” niezwykle ważne jest, aby w Twoje ślady poszli inni mieszkańcy gminy. Dlatego podczas pogawędek z sąsiadami i znajomymi warto pytać, czy też już wywiązali się z tego obowiązku.

Dane zebrane podczas Narodowego Spisu Powszechnego 2021 będą podstawą do bardzo wielu prorozwojowych i ważnych społecznie przedsięwzięć i inwestycji w gminie. Dlatego tak istotne jest, aby w spisie wzięli udział wszyscy mieszkańcy gminy.

Udział w spisie w przypadku jednej osoby zajmuje zaledwie 10 minut. Pytania są jasno sformułowane i nie powinny nastręczać trudności. Należy tylko wskazać sąsiadom, że warto znać powierzchnię użytkową mieszkania – niektóre spisujące się osoby miały z tym problem. Warto też uświadomić ich – bo dotyczy to wielu rodzin – że padają pytania o osoby zameldowane w mieszkaniu, ale mieszkające za granicą. Powinni też pamiętać o spisaniu dzieci, które jako osoby nieletnie nie mogą samodzielnie wypełnić formularza spisowego.

Najwygodniejsze i najszybsze metody spisowe to:
- Internet: aplikacja spisowa jest dostępna na stronie https://spis.gov.pl/,
- telefon: infolinia spisowa działa pod numerem 22 279 99 99 (wybieramy klawisz „1”, czyli „Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021”, potem znów „1” - „Spisz się przez telefon”).

Podczas rozmowy z osobą starszą, która nie ma komputera i boi się zadzwonić na infolinię, warto zachęcić ją do spisania się w Gminnym Punkcie Spisowym działającym w każdym urzędzie gminy. W przypadku osób schorowanych warto zaoferować pomoc w postaci podwiezienia do urzędu.

Cały czas w terenie pracują rachmistrzowie, którzy przeprowadzają spis w mieszkaniach. Trzeba jednak pamiętać, że mają oni bardzo dużo pracy. Poza tym, osoby starsze mogą mieć obawy, żeby wpuścić do domu obcą osobę.

Jeśli sąsiedzi boją się, że spis posłuży do nałożenia na nich jakichś nowych dodatkowych podatków czy opłat, należy wyjaśnić, że w formularzu nie ma żadnych pytań o zarobki, majątek, konta bankowe czy oszczędności.

Wiele osób odkłada spis na sam koniec - im bliżej 30 września, tym większe ryzyko, że rachmistrzowie telefoniczni oraz pracownicy Gminnych Biur Spisowych nie będą w stanie pomóc się spisać wszystkim zainteresowanym, a połączenie z infolinią spisową będzie wymagało więcej czasu i cierpliwości. Dlatego warto zachęcić sąsiadów do jak najszybszego wypełnienia obowiązku spisowego i uniknięcia niepotrzebnej nerwówki.

Należy pamiętać, że zaniedbanie obowiązku spisowego może oznaczać dotkliwą karę. W przypadku uporczywej odmowy spisania się sąd może nałożyć grzywnę w wysokości nawet do 5 tys. zł. Warto o tym przypomnieć sąsiadom, żeby nie narażali się niepotrzebnie na przykre konsekwencje zlekceważenia spisu.

Narodowy Spis Powszechny 2021 jest niezwykle ważny dla wszystkich mieszkańców ”. Warto propagować tę świadomość wśród swoich sąsiadów i przypominać im o obowiązku spisowym, a także zaoferować pomoc tym, dla których spis może się wydawać trudny.