Ekoankieterzy projektu „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła” odwiedzają już mieszkańców części Brwinowa, Otrębus, Żółwina, a także Parzniewa i Koszajca.


Trwa inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła, którą na zlecenie gminy Brwinów przeprowadza firma Atmoterm. Ekoankieterzy do 15 września br. będą zbierać dane od mieszkańców:
w Brwinowie – w rejonach 22 i 23
w Otrębusach – w rejonie 5
w Żółwinie – w rejonie 2
w Koszajcu
w Parzniewie.
Do 31 sierpnia br. ekoankieterzy odwiedzają mieszkańców części Brwinowa, Kań, Otrębus, Owczarni i Żółwina. Szczegóły: https://bit.ly/ekoankieterzy_do_31_sierpnia

Ankieterzy nie wchodzą do mieszkań i budynków, a ich tożsamość można sprawdzić na podstawie identyfikatora i upoważnienia lub kontaktując się z Urzędem Gminy Brwinów (tel. 22 738 25 94), Strażą Miejską w Brwinowie (tel. 986 lub 22 729 63 94) lub policją. Ekoankieterzy pracują w dni powszednie w godz. 9–20, a w weekendy w godz. 10‒18. Nie zbierają danych osobowych i nie oczekują podpisywania żadnych dokumentów. Zadają jedynie pytania z ankiety.
Więcej informacji na temat inwentaryzacji: https://www.brwinow.pl/6125
Zadanie pn. „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Brwinów” jest współfinansowane przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021.