Osoby, które chcą zostać rachmistrzami w trwającym Narodowym Spisie Powszechnym, mogą zgłaszać się do Urzędu Gminy Brwinów do 13 sierpnia 2021 r.

Narodowy spis powszechny odbywa się w Polsce co 10 lat i jest instrumentem gromadzenia informacji o sytuacji demograficznej, społecznej i ekonomicznej kraju. Podstawową formą jest samospis internetowy przez aplikację na stronie Głównego Urzędu Statystycznego, jednak potrzebni są też rachmistrzowie, którzy zbiorą dane metodą wywiadu telefonicznego lub bezpośredniego w sytuacji, gdy ktoś nie będzie miał możliwości spisania się przez internet.


Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki: mieć ukończone 18 lat, cieszyć się nieposzlakowaną opinią, posiadać co najmniej średnie wykształcenie, posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie, nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Termin składania formularza – oferty kandydata na rachmistrza – upływa 13 sierpnia 2021 r.

Szczegóły: https://bip.brwinow.pl/