Trwająca w ostatnich miesiącach przebudowa ul. Kraszewskiego na odcinku od ul. Kępińskiej do Konopnickiej dobiegła końca. Pozostałe odcinki tej ulicy zostały już przebudowane w poprzednich latach.

Prace budowlane szły sprawnie. Wykonawca RAD-MAR Marek Wieteska z Domaniewka wyłoniony w ogłoszonym w lutym br. przetargu, zakończył roboty zgodnie z planem. Warto zaznaczyć, iż w przypadku tej przebudowy kolejność prac została celowo odwrócona z uwagi na lokalizację przy ul. Kraszewskiego przedszkola oraz domu pomocy społecznej. Aby usprawnić ruch pieszych w okolicy jezdni i umożliwić im dojście do wspomnianych obiektów, najpierw wybudowano chodniki i jezdnię, a dopiero potem system kanalizacji deszczowej.

W ramach zadania, którego wartość wyniosła 989 999,97 zł, wykonano następujące prace:

- przebudowa jezdni – pełna konstrukcja,

- przebudowa zjazdów indywidualnych do posesji,

- budowa chodnika i systemu odwodnienia (kanalizacji deszczowej),

- budowa wyniesionego skrzyżowania.

– W tym rejonie Brwinowa mieliśmy jeszcze w planach przebudowę odcinka ul. Kościuszki od ul. Wilsona do ul. Kraszewskiego, ale niestety zadanie to zostało przeniesione na kolejny rok. Jego wykonanie jest uzależnione od podjęcia prac przez Rejon Energetyczny PGE w Pruszkowie, który musi skablować do ziemi istniejące linie napowietrzne, a następnie zdemontować swoje słupy energetyczne. Dopiero po wykonaniu tych robót przez PGE w przyszłym roku będziemy mogli wykonać przebudowę drogi – mówi burmistrz Arkadiusz Kosiński.