Od 24 lipca do 24 sierpnia ekoankieterzy projektu „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła” będą odwiedzać mieszkańców miasta.

Trwa inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła, którą na zlecenie gminy Brwinów przeprowadza firma Atmoterm. Do 24 sierpnia ekoankieterzy zamierzają wypełnić ankiety dotyczące budynków na obszarze miasta, w rejonach oznaczonych na mapce jako Brwinów 04, 14, 15, 16a, 17 oraz 21.

Nie będą wchodzić do mieszkań i budynków, a ich tożsamość można będzie sprawdzić na podstawie identyfikatora i upoważnienia lub kontaktując się z Urzędem Gminy Brwinów (tel. 22 738 25 94), Strażą Miejską w Brwinowie (tel. 986 lub 22 729) lub policją. Ekoankieterzy będą pracować w dni powszednie w godz. 9–20, a w weekendy w godz. 10‒18. Nie będą zbierać danych osobowych i nie będą oczekiwać podpisywania żadnych dokumentów. Będą jedynie zadawać pytania z ankiety.

Więcej informacji na temat inwentaryzacji: https://brwinow.pl/6125

Zadanie pn. „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Brwinów” jest współfinansowane przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021”.