Ministerstwo Klimatu i Środowiska ogłosiło wyniki konkursu dotacyjnego. Gmina Brwinów będzie realizować projekt „Działaj dla klimatu. Inicjatywy podnoszące świadomość ekologiczną w szkołach w gminach Brwinów i Michałowice w partnerstwie z Sandgerdi Elementary School z Islandii”.

Program Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz budżetu państwa spotkał się z ogromnym zainteresowaniem. W naborze na działania proklimatyczne w szkołach złożono ponad osiemdziesiąt wniosków z całej Polski. Projekt złożony przez gminę Brwinów jest jednym z sześciu wybranych do dofinansowania. Realizacja odbywać się będzie we współpracy z gminą Michałowice. Działania prowadzone będą w latach 2022-2023 w szkołach w Brwinowie, Otrębusach, Żółwinie, Michałowicach, Komorowie i Nowej Wsi. Zagranicznym partnerem będzie szkoła z Sandgerdi (Islandia), z którą kilka lat temu nawiązała współpracę Szkoła Podstawowa nr 1 w Brwinowie.

Gmina Brwinów występuje jako lider projektu, który będzie koordynował działania prowadzone przez szkoły na terenie dwóch gmin. W ciągu najbliższych tygodni można się spodziewać podpisania umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który jest operatorem środków programu. Kwota dotacji wyniesie 3 452 720,00 zł.