Gmina Brwinów otrzymała informację o roboczych wariantach przebiegu planowanych linii kolejowych z biura projektowego zajmującego się opracowaniem analizy środowiskowej.

Pismo do Urzędu Gminy Brwinów – PDF