W Milęcinie i w Czubinie zostaną zainstalowane radarowe wyświetlacze prędkości, w Kaniach przy świetlicy wiejskiej powstanie wiata rowerowa, a w Tereni – nowe oświetlenie uliczne przy ulicy Granicznej. Inwestycje zostaną zrealizowane przy wsparciu finansowym Samorządu Mazowsza.

Kolejny rok z rzędu gmina Brwinów pozyskała dofinansowania z Mazowieckiego Instrumentu Wspierania Sołectw – MIAS MAZOWSZE 2021. Umowy na przekazanie czterech dotacji, z których każda opiewa na kwotę nieprzekraczającą 10 000,00 zł (stanowiącą maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych zadania), zostały zawarte 30 czerwca br. Środki wspomogą realizację ważnych inwestycji związanych z ruchem drogowym oraz poprawą warunków życia mieszkańców w czterech sołectwach gminy Brwinów.
W Czubinie, przy skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 720 z drogą powiatową 1509 stanie radarowy wyświetlacz prędkości. To urządzenie, posiadające wbudowany w tablicę LED radar mikrofalowy, dokonuje pomiaru prędkości jadących samochodów i w czytelny sposób wyświetla jej wartość. Sygnalizuje ono ponadto pulsującym czerwonym napisem „ZWOLNIJ” przekroczenie dozwolonej prędkości przez jadący pojazd. Informuje także o grożącym mandacie wraz z punktami karnymi. Kierowcy, którzy jadą zgodnie z przepisami, są o tym powiadamiani zielonym komunikatem „DZIĘKUJĘ”. Urządzenie poza bieżącym pomiarem ma także możliwość archiwizacji danych dotyczących rejestrowanych prędkości, dając wgląd w ich statystyki. Radarowe wyświetlacze prędkości są powszechnie stosowane w Polsce, najczęściej na drogach gminnych i powiatowych. Bezpośrednio wpływają na zmniejszenie prędkości pojazdów nadjeżdżających w stronę fotoradaru oraz powodują wzrost świadomości kierowców o prędkości, z jaką faktycznie jadą. To ciekawa alternatywa dla tradycyjnych radarów pełniąca funkcję prewencyjną, a nie represyjną.
Tego samego typu urządzenie, zwiększające bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego, zostanie zamontowane w miejscowości Milęcin przy drodze powiatowej 4108W (Brwinów – Milęcin – Błonie) pomiędzy posesjami 36 i 36A.
W Kaniach jeszcze w tym roku planowane jest ukończenie budowy świetlicy, która będzie pełnić funkcję wiejskiego ośrodka kultury i miejsca integracji mieszkańców wsi. Wyczekiwany przez mieszkańców obiekt będzie wyposażony w sale warsztatowe, salę główną i pomieszczenia techniczne, w których odbywać się będą zajęcia adresowane do starszych i młodszych. W związku z realizacją tej inwestycji zostanie również zagospodarowany teren wokół świetlicy. Obok nowoczesnego budynku dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych powstanie parking, plac zabaw, siłownia plenerowa dla dorosłych oraz wiata na 20 rowerów, której to budowę pokryje w prawie 50% dotacja z programu MIAS MAZOWSZE 2021.
Natomiast w Tereni, sołectwie przez które przebiega droga powiatowa ul. Graniczna, zostanie zamontowane wzdłuż tej ulicy oświetlenie drogowe na odcinku od ul. Sokoła do ul. Słonecznej. Nowa inwestycja wpłynie znacząco na podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców oraz ich widoczność na drodze. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii LED oświetlenie będzie energooszczędne, sprzyjając ograniczaniu emisji szkodliwych substancji do środowiska.
Opisane zadania pn.: „Montaż radarowego wyświetlacza prędkości w Czubinie”, „Montaż radarowego wyświetlacza prędkości w Milęcinie”, „Wykonanie wiaty rowerowej na terenie nowo wybudowanej świetlicy w Kaniach” oraz „Montaż oświetlenia ulicznego przy ul. Granicznej w miejscowości Terenia” to inwestycje, które będą współfinansowane przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021”.