Dyrektor Danuta Barabasz oraz Anna Adamkiewicz opowiadają o promocji czytelnictwa i kreatywnych działaniach podejmowanych przez Bibliotekę Publiczną w Brwinowie - wywiad przeprowadził redaktor Michał Śmigielski.