Gmina Brwinów zapewnia wszystkim dzieciom powyżej 3. roku życia, które wzięły udział w rekrutacji, miejsca w przedszkolach – czterech gminnych oraz dwóch niepublicznych, które złożyły swoje oferty w otwartym konkursie.

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego, którego celem jest zapewnienie dzieciom zamieszkałym na terenie gminy Brwinów możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2021/2022, wybrano oferty złożone przez następujące przedszkola:

Przedszkole Niepubliczne „Magiczna Kraina” z siedzibą w Brwinowie przy ul. Borkowej 27,
Przedszkole Niepubliczne „Tuptuś” z siedzibą w Brwinowie przy ul. Dworskiej 5.