W poniedziałek 21 czerwca 2021 r. Burmistrz Gminy Brwinów wydał zarządzenie nr 49.2021 wprowadzające na terenie Gminy Brwinów ograniczenia w korzystaniu z wody dostarczanej przez sieć wodociągową. Zakaz dotyczy podlewania ogrodów, napełniania przydomowych basenów itp. w godzinach 15.00-24.00.

W ostatnich dniach Brwinowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji odnotowało rekordowy pobór wody (260 m szesc./h), przewyższający znacząco łączną wydajność obydwu stacji uzdatniania wody w Brwinowie i Parzniewie (do sieci trafiała woda produkowana na bieżąco przez SUW-y oraz zgromadzona w zbiornikach retencyjnych). Skutkiem tego było obniżenie ciśnienia wody i jej brak na wyżej położonych obszarach gminy, końcówkach sieci i na wyższych piętrach budynków. Aby ograniczyć zużycie do celów innych niż spożywcze i socjalno-bytowe burmistrz Arkadiusz Kosiński wprowadził na terenie gminy Brwinów zakaz korzystania z wody z wodociągu do podlewania ogródków przydomowych, działkowych, tuneli foliowych, terenów zielonych, upraw rolnych oraz napełniania basenów i oczek wodnych. Zakaz dotyczy godzin największego zużycia i obowiązuje od godz. 15 do godz. 24, do odwołania.

Ubiegłotygodniowe apele o rozsądne korzystanie z wody nie spowodowały ograniczenia podlewania ogrodów w godzinach popołudniowych i wieczornych (tj. wówczas gdy zapotrzebowanie na wodę do celów bytowych jest najwyższe) i to pomimo znaczących problemów z dostarczaniem wody dla mieszkańców wyżej położonych, południowych sołectw Gminy Brwinów (Żółwina, Tereni i Owczarni). Teraz kontrolę przestrzegania zakazu będzie prowadzić Straż Miejska w Brwinowie.

Zaistniała sytuacja pokazała, że przy utrzymujących się przez dłuższy czas wysokich temperaturach zużycie wody jest znacznie większe niż w latach ubiegłych. W wyniku dzisiejszego spotkania burmistrzów gminy Brwinów z prezesem Brwinowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji została podjęta decyzja o podjęciu przygotowań do dalszej rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w Brwinowie, tak aby mogła zaspokajać w pełni zapotrzebowanie mieszkańców w wodę nie tylko podczas zwykłego funkcjonowania w ciągu roku, lecz także w okresach szczytowego zapotrzebowania na wodę, tj. kiedy podlewane są ogrody i uprawy.