brwinowW zawiązku z ponownym zamknięciem zasuw na granicy Podkowy Leśnej i Żółwina 2 czerwca gmina Brwinów podjęła kroki zmierzające do przywrócenia dostaw wody.

INFORMACJA BURMISTRZA GMINY BRWINÓW


Z przykrością muszę Państwa poinformować, że w dniu 2 czerwca br. Miasto Podkowa Leśna bez uprzedzenia zamknęło zasuwy na granicy Żółwina i Podkowy Leśnej, odcinając możliwość dostaw wody dla mieszkańców Żółwina i Tereni. Po przeprowadzeniu przeze mnie w dniu dzisiejszym rozmów z Burmistrzem Podkowy Leśnej Arturem Tusińskim oraz po przekazaniu korespondencji, w której Gmina Brwinów przyjęła warunki finansowe stawiane przez Miasto Podkowa Leśna, Burmistrz Podkowy Leśnej Artur Tusiński zobowiązał się ponownie otworzyć zasuwy i wznowić dostawy wody jeszcze w dniu dzisiejszym tj. w dniu 2 czerwca 2021 r.


Przepraszam za utrudnienia i niedogodności związane z niespodziewanymi problemami w dostawach wody. Jednocześnie zapewniam, że w związku z przekazaniem przez Radę Miejską w Brwinowie środków finansowych na zakup i budowę przepompowni wody zostały już podjęte kroki mające na celu niezwłoczne stworzenie technicznych możliwości dostarczania wody do Żółwina i Tereni za pośrednictwem wybudowanej przez Gminę Brwinów sieci tranzytowej.

Burmistrz Gminy Brwinów

Arkadiusz Kosiński