W związku z remontem skrzyżowania dróg ul. Kasztanowej i Nadarzyńskiej w Żółwinie i koniecznym z tym objazdem na linii B8 i B9 występują opóźnienia autobusów w stosunku do rozkładu jazdy.

Przystanek Żółwin Nadarzyńska OSP na ul. Nadarzyńskiej w obu kierunkach dla linii B9 zostaje wykluczony, autobus będzie zawracał na przystanku Żółwin Słoneczna/Nadarzyńska. Natomiast dla linii B8 przystanek Żółwin Nadarzyńska OSP w kierunku Podkowy Leśnej został przeniesiony przed ul. Klonową.  Ze względu na planowane prace, które mają rozpocząć się 14 czerwca, zostanie zamknięta ul. Brwinowska w Podkowie Leśnej. W związku z tym na linii B8 wystąpią opóźnienia autobusów wynoszące ok. 15 minut w stosunku do rozkładu jazdy.