dlleadDo 28 maja 2021 r. organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne z terenu powiatu grodziskiego oraz gminy Brwinów mogą składać wnioski o dotacje w konkursie  ogłoszonym przez Stowarzyszenie Europa i My we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce.

Konkurs Działaj Lokalnie adresowany jest już po raz kolejny także do mieszkańców gminy Brwinów. Czas pandemii nie zastopował organizatorów, którzy zapraszają do udziału w tegorocznej edycji nie tylko organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną - tj. stowarzyszenia, fundacje, koła gospodyń wiejskich, sołectwa czy kluby ale też rady rodziców, grupy sąsiedzkie i inne grupy nieformalne.

Pula środków przewidzianych na granty wynosi 55 000 zł. To szansa na zastrzyk finansowy dla grup i organizacji, które mają pomysł na ciekawe działanie i chcą je realizować wspólnie z innymi, z korzyścią dla lokalnej społeczności. Konkurs Działaj Lokalnie wyróżnia się na tle innych podobnych programów, ponieważ daje możliwość uzyskania dotacji do wysokości 6 tys. zł także dla grup kilku osobowych, które zawierają współpracę na czas trwania projektu.

Do konkursu można zgłaszać projekty, które będą realizowane w czasie od 3 do 6 miesięcy w okresie od 15 czerwca do 31 grudnia 2021 r.  Przedsięwzięcia mają inicjować, wspierać i rozwijać współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i służyć rozwojowi, poprawie jakości życia, a także – z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną – wspierać przeciwdziałanie pandemii i jej negatywnym skutkom. Wnioski należy składać wyłącznie za pomocą generatora wniosków znajdującego się na stronie www.europaimy.org. Termin ich składania upływa 28 maja 2021 r.

W ubiegłych latach w konkursie Działaj Lokalnie startowało wiele grup formalnych i nieformalnych z terenu gminy Brwinów. I wiele z nich uzyskało wsparcie finansowe w różnej wysokości. Wśród grantobiorców znaleźli się: Stowarzyszenie Przyjaciół Żółwina i Tereni „Nasz Żółwin”, Klub Przyjaciół Pszczół w Brwinowie, Fundacja WIEŚWIEJAK, Stowarzyszenie Jeździeckie Szarża, Fundacja Sofijka – edukacja i rozwój i Fundacja pod Wspólnym Dachem z Parzniewa. Zrealizowane projekty pozwoliły naszym społecznikom doposażyć prowadzoną działalność w niezbędny sprzęt i materiały oraz przeprowadzić dla mieszkańców naszej gminy bezpłatne zajęcia i warsztaty o charakterze rehabilitacyjnym, edukacyjnym, kulturalnym i ekologicznym.

– Drugi rok z rzędu mierzymy się z ograniczeniami spowodowanymi pandemią, która ma olbrzymi wpływ na nasze zdrowie, ale także relacje i działania społeczne – mówi Daniel Prędkopowicz prezes Stowarzyszenia Europa i My.  – Naszym zamiarem jest wspierać te projekty, które aktywizują mieszkańców i są odpowiedzią na lokalne potrzeby, także te związane z powrotem do „normalności” – dodaje. Stowarzyszenie Europa i My pozyskuje środki na dotacje częściowo z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, a w części z takich źródeł jak 1% podatku. Dzięki temu od 2006 r. udało się zrealizować ponad 130 projektów, a kwota przekazanych dotacji zbliża się do 500 tys. zł.