leadprzystankiGmina Brwinów znalazła się w gronie 48 wyróżnionych miast, gmin i powiatów w konkursie Innowacyjny Samorząd. Uznanie jurorów zdobyło ekologiczne oświetlenie dróg i przystanków.

Konkurs Innowacyjny Samorząd promuje kreatywne i innowacyjne jednostki samorządu terytorialnego, a także mogą być inspiracją dla inne samorządów do podejmowania podobnych działań. Do konkursu można było zgłaszać projekty, które wpłynęły m.in. na poprawę warunków i jakości życia mieszkańców oraz stanu środowiska naturalnego.


Wyniki tegorocznej edycji konkursu zostały ogłoszone 15 kwietnia br. podczas uroczystej gali prowadzonej zdalnie. Spośród 226 samorządów, które zgłosiły blisko 400 projektów, kapituła konkursowa przyznała 17 nagród i 48 wyróżnień w pięciu kategoriach: miasta powyżej 200 tys. mieszkańców, gminy miejskie, gminy miejsko-wiejskie, gminy wiejskie oraz powiaty. Najważniejszymi kryteriami oceny były nowatorstwo w skali kraju i rezultaty zastosowanych rozwiązań o zasięgu lokalnym oraz możliwość zainspirowania innych jednostek samorządu terytorialnego do podejmowania podobnych kreatywnych działań.


W konkursie został wyróżniony brwinowski projekt dotyczący zastosowania ekologicznego oświetlenia dróg i przystanków. Oświetlenie hybrydowe, które działa bez tradycyjnego zasilania sieciowego, zostało zamontowane na wybranym terenie Żółwina i Krosny oraz przy SP nr 1 w Brwinowie. Z kolei w wiatach przystankowych w Biskupicach wykorzystano panele fotowoltaiczne. Nowoczesne oświetlenie hybrydowe opiera swoje działanie na energii słonecznej i energii wiatru, co jest bezpieczne i przyjazne dla środowiska.
Serdecznie gratuluję wszystkim laureatom. Innowacyjny samorząd, to samorząd otwarty na różnego rodzaju pomysły i na dialog. To samorząd, który potrafi na nieoczywiste sprawy spojrzeć w taki sposób, by stworzyć dodatkową wartość – powiedział podczas gali wręczania nagród Robert Perkowski, wiceprezes zarządu PGNiG ds. operacyjnych.


Konkurs Innowacyjny Samorząd został zorganizowany przez Serwis Samorządowy PAP. Patronat honorowy nad konkursem objął Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, a także Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz GovTech Polska. Partnerem strategicznym jest spółka PGNiG.


W skład kapituły konkursowej weszli: Daniel Baliński, zastępca dyrektora Departamentu Strategii w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej; Rudolf Borusiewicz, dyrektor biura Związku Powiatów Polskich; prof. Stanisław Łobejko, Szkoła Główna Handlowa; Justyna Orłowska, pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech; dr Tomasz Pilewicz, Szkoła Główna Handlowa; Andrzej Porawski, dyrektor biura Związku Miast Polskich; Leszek Świętalski – sekretarz generalny Związku Gmin Wiejskich RP oraz Anna Banasik – redaktor naczelny Serwisu Samorządowego PAP.