Ruszyły kolejne inwestycje drogowe w gminie Brwinów. Ulica Polna w Otrębusach zostanie przebudowana jeszcze w tym roku.

Zaplanowane inwestycje wchodzą żwawo w etap realizacji.  Do ogłoszonego jeszcze w grudniu 2020 r. przetargu na realizację zamówienia pn. Przebudowa ul. Polnej w Otrębusach na odcinku od ul. Sadowej do ul. Dunina, zgłosiło się trzech oferentów. W styczniu bieżącego roku, przetarg został rozstrzygnięty i wybrano najkorzystniejszą ofertę. Firma ROBOKOP Grzegorz Leonowicz z Milanówka ma 4 miesiące od dnia podpisania umowy na wykonanie zadania. Koszt wykonania inwestycji to 947 100,00 zł brutto.

W ramach realizowanych robót drogowych zostaną wykonane następujące prace: przebudowa jezdni, zjazdów indywidualnych i zjazdów na drogi wewnętrzne, budowa chodnika o szerokości 2 metrów z kostki betonowej i budowa kanału deszczowego oraz zbiornika retencyjno-rozsączającego złożonego z zespołu trzech studni chłonnych połączonych rurami drenarskimi. Powstanie też zatoka postojowa z krat parkingowych ażurowych i próg zwalniający. Droga zostanie przebudowana na całej długości od skrzyżowania z drogą gminną ul. Sadową do skrzyżowania z ul. Dunina.

W budżecie gminy na rok 2021 w Otrębusach planowana jest także przebudowa odcinka ul. Sadowej, a przetarg na wybór wykonawcy tych robót zostanie ogłoszony w II kwartale. – Staram się konsekwentnie realizować swój plan modernizacji kluczowych połączeń drogowych w naszej gminie – mówi burmistrz Arkadiusz Kosiński. – Cieszę się, że olbrzymia większość radnych wspiera pracę mojego Zespołu dla dobra wspólnego mieszkańców zarówno całej naszej gminy, jak i każdej miejscowości
z osobna. Bez wątpienia, po skończonej kadencji, będą mogli z satysfakcją patrzeć na konkretne efekty naszej wspólnej pracy samorządowej, chwaląc się, że się również do nich przyczynili – dodaje burmistrz Kosiński.