Wiosną powraca problem palenia liści w ogrodach i na działkach. Gmina Brwinów przypomina, że takie postępowanie jest zabronione i może zakończyć się mandatem w wysokości nawet 500 zł.

Przez wiele lat właściciele ogrodów pozbywali się wiosną suchych liści, paląc je w ogniskach. Takie postępowanie było uzasadniane między innymi koniecznością pozbycia się odpadów roślinnych dotkniętych chorobą. Warto wiedzieć, że jest to rozwiązanie nieekologiczne i szkodliwe dla zdrowia ludzi. Palenie liści zanieczyszcza powietrze, zasnuwa okolicę gryzącym dymem i uprzykrza życie sąsiadom. Jest to też działanie niezgodne z prawem, za które Straż Miejska może ukarać mandatem w wysokości nawet 500 zł.

Palenie liści w ogrodach i na działkach jest zabronione na podstawie Ustawy o odpadach. Artykuł 30 mówi o zakazie przetwarzania odpadów poza instalacjami i urządzeniami do tego przeznaczonymi, zwalniając jednocześnie z tego zakazu osoby fizyczne prowadzące kompostowanie na własne potrzeby. W praktyce oznacza to, że nie wolno spalać liści, ale można je samodzielnie kompostować.

Stworzenie przydomowego kompostownika jest najbardziej ekologicznym sposobem i niesie wiele korzyści dla środowiska naturalnego. W przypadku twardych liści dębu czy orzecha włoskiego pomóc mogą preparaty przyspieszające kompostowanie, zawierające odpowiednie szczepy bakterii i grzybów odpowiedzialnych za rozkład materii. Gmina Brwinów zachęca do ekologicznego podejścia do bioodpadów i już od kilku lat prowadzi program „Kompostowniki dla mieszkańców”, dzięki któremu mieszkańcy mogą bezpłatnie otrzymać w użyczenie kompostownik o pojemności 700 l lub 1100 l. Więcej na ten temat:

https://brwinow.pl/eko-brwinow-pl/3812-kompostowniki-dla-mieszkancow-2.html

Ponieważ jednak do kompostownika nie można wrzucać liści zarażonych chorobami i pasożytami, najlepszym wyjściem jest wówczas skorzystanie z programu selektywnego odbioru odpadów i oddanie liści jako bioodpadów. Jeśli limit dwóch worków odbieranych sprzed posesji okaże się niewystarczający, pozostaje oddanie liści do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Nadarzynie. Więcej o zasadach oddawania odpadów do PSZOK:

https://brwinow.pl/eko-brwinow-pl/5923-pszok-dla-mieszkancow-gminy-brwinow.html

Robiąc wiosenne porządki na działkach i w ogrodach, zatroszczmy się również o środowisko naturalne oraz komfort sąsiadów i wybierzmy bardziej ekologiczne rozwiązania niż palenie ognisk z liści – w ten sposób możemy puścić z dymem nawet 500 zł i dobre relacje sąsiedzkie. Zadbajmy na wiosnę o naturę wokół nas, sąsiadów i własną kieszeń.