Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 rozpocznie się 1 kwietnia. Już teraz można poznać pytania, jakie pojawią się w formularzu spisu internetowego lub będą zadawane przez rachmistrzów.

Formularz spisowy będzie miał jeden wzór dla wszystkich i będzie podzielony na dwie części: osobową i mieszkaniową. Udzielone odpowiedzi będą bezwzględnie chronione tajemnicą statystyczną i będą służyć jako dane zagregowane, bez ujawniania danych osobowych. W formularzu znajdzie się osiem bloków tematycznych: spis.gov.pl/jakie-dane-bedziemy-zbierac-w-narodowym-spisie-powszechnym-ludnosci-i-mieszkan-2021/

Jest już dostępny wykaz pytań do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021: spis.gov.pl/lista-pytan-w-nsp-2021

Warto zapoznać się z formularzem jeszcze przed spisem – wprawdzie odpowiedź na zdecydowaną większość pytań nie powinna nastręczać żadnych trudności, ale być może w niektórych przypadkach pojawią się jakieś wątpliwości (np. dane dotyczące mieszkania, informacje o osobach z rodziny przebywających za granicą). Trzeba będzie odpowiedzieć na wszystkie pytania. Jest to obowiązkiem, ale w kilku miejscach będzie dostępna opcja Nie chcę odpowiadać na to pytanie”. Pojawi się ona w pytaniach dotyczących kwestii zdrowotnych, wyznania religijnego oraz związków niesformalizowanych.

Jeśli spis będzie prowadzony za pośrednictwem rachmistrza terenowego lub telefonicznego, nie mają oni prawa zadawać pytań wykraczających poza zakres formularza! To kolejny dobry powód, by zapoznać się z treścią pytań jeszcze przed rozpoczęciem spisu. Udzielone przez nas odpowiedzi będą chronione tajemnicą statystyczną – jednostkowe dane dotyczące poszczególnych osób i gospodarstw domowych nie mogą być ujawniane ani przekazywane innym podmiotom.

Więcej informacji znajduje się na stronie spis.gov.pl.

pakiet2-jakiebedapytania--1024Q85