Ludzie listy piszą, a Biblioteka Publiczna w Brwinowie zaprasza do udziału w konkursie uczniów klas IV-VIII, a także klas szkół średnich, którzy lubią zabawy językowe i kaligrafię.

Konkurs „Przypadki biblioteki” polega na odręcznym napisaniu listu, w którym słowo „biblioteka” pojawi się odmienione we wszystkich siedmiu przypadkach gramatycznych. Adresat listu jest dowolny – może to być osoba bądź przedmiot, które istnieją w rzeczywistości lub są fikcyjne. List może zawierać wszelkie ozdobniki, podkreślenia, drobne rysunki na marginesach, ozdobne inicjały czy dekoracyjne litery. Przy ocenie prac – poza spełnieniem warunku o użyciu w treści słowa „biblioteka” – jury będzie brało pod uwagę staranność pisma, estetykę, przejrzysty układ oraz innowacyjność i kreatywność.

Jury wyłoni pięciu finalistów oraz przyzna nagrody główne. Wszyscy uczestnicy konkursu zostaną uhonorowani dyplomami oraz upominkami. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do końca kwietnia br. na stronie internetowej biblioteki. Zwycięskie i wyróżnione prace będą prezentowane na stronie internetowej biblioteki oraz na profilu FB. Prace laureatów będą promowane w lokalnych mediach.

Prace należy dostarczyć do 31 marca 2021 r. do dowolnej filii biblioteki im. Wacława Wernera w Brwinowie wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia. Karta zgłoszenia i regulamin konkursu są do pobrania na stronie biblioteki: http://biblioteka.brwinow.pl/.