Redaktor Agnieszka Goleniak rozmawiała z burmistrzem Arkadiuszem Kosińskim o bieżących sprawach gminy. Drugie wejście antenowe – wywiad z dyrektorem GOK Anną Sobczak – poświęcone było sprawom kultury.

Arkadiusz Kosiński (źródło: radio Bogoria 94,5 FM)

Anna Sobczak (źródło: radio Bogoria 94,5 FM