W Urzędzie Gminy Brwinów już kolejny rok z rzędu można składać wnioski o dotacje na zmianę sposobu ogrzewania. Piece węglowe mogą zostać zastąpione bardziej ekologicznym piecem gazowym, elektrycznym lub opalanym pelletem.

W 2021 r. warto zdecydować się na wymianę systemu ogrzewania i skorzystać z gminnego wsparcia, bowiem Brwinów przeznacza na dotacje na ten cel kwotę 250 tys. zł. To aż o 50 tysięcy więcej niż w roku ubiegłym. Z dofinansowania w wysokości 75% kosztów udokumentowanych fakturą (nie większych jednak niż 5 tys. zł.) mogą skorzystać m.in. osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne i przedsiębiorcy.

Droga do uzyskania dotacji:
1. Złożenie przez właściciela nieruchomości wniosku wraz z załącznikami.
2. W przypadku potwierdzenia kompletności dokumentów – podpisanie umowy pomiędzy Burmistrzem a Wnioskodawcą.
3. Realizacja zadania przez Wnioskodawcę, czyli zakup i montaż pieca.
4. Złożenie przez Wnioskodawcę wniosku o rozliczenie dotacji wraz z załącznikami.
5. Wizja lokalna na terenie nieruchomości – kontrola zgodności wykonanej inwestycji ze złożonymi dokumentami.
6. Wypłata dofinansowania.

Regulamin uchwalony przez Radę Miejską w Brwinowie określa szczegółowo zasady przyznawania dotacji na modernizację kotłowni polegającej na wymianie kotła/pieca węglowego na kocioł/piec gazowy albo elektryczny. W przypadku braku sieci gazowej możliwe jest uzyskanie dotacji również na kocioł/piec opalany pelletem.

Wypełnione wnioski należy składać na adres: Urząd Gminy Brwinów, ul. Grodziska 12, 05-840 Brwinów do 31 lipca 2021 r. Będą one rozpatrywane według daty wpływu i kompletności, a w przypadku wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w 2021 r. będą rozpatrywane w pierwszej kolejności w następnym roku budżetowym.
Szczegółowych informacji na temat dotacji udziela Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Brwinów, tel. 22 738 25 94.

Do tej pory z dotacji skorzystało 84 gospodarstw, a liczba mieszkańców gminy Brwinów, którzy wymienili piece na bardziej ekologiczne, z roku na rok rośnie.
Wymiana pieców przyczynia się znacząco do zmniejszania emisji szkodliwych pyłów i gazów do atmosfery i wpisuje się w realizację gminnego „Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Brwinów na lata 2018 – 2023”. Zachęcamy zatem do skorzystania z gminnego wsparcia.

Dokumenty do pobrania: tutaj