Od 1 stycznia 2021 r. w powiększonym obszarze miasta Brwinowa znalazła się „dzielnica przemysłowa”, a wraz z nią drogi, którym patronują święci: Jerzy, Józef, Tomasz, Augustyn, Krzysztof i Izydor.

Wraz z nowym rokiem zmieniły się granice Brwinowa. Sięgające aż do Pruszkowa przemysłowe tereny Parzniewa i Moszny, pomiędzy linią kolejową PKP a autostradą A2 znalazły się teraz w obrębie miasta, stanowiąc dzielnicę przemysłową Brwinowa. W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego są to tereny z przeznaczeniem na inwestycje – zabudowę przemysłowo-składową oraz produkcyjno-usługową. Rozwój przedsiębiorczości potrzebuje dobrej infrastruktury drogowej, dlatego też firmy posiadające swoje siedziby w tej części Brwinowa wsparły gminę w jej rozwoju. Powstające stopniowo nowe drogi budują nowy układ komunikacyjny gminy.
Ulicom w dzielnicy przemysłowej patronują święci. Uchwałę nadającą takie nazwy podjęła Rada Miejska w Brwinowie już w 2013 r. Od ulicy Przejazdowej w Pruszkowie odchodzi ulica św. Tomasza, która w miejscu planowanego skrzyżowania z projektowaną Paszkowianką przechodzi w ulicę św. Jerzego. Jest to droga gminna posiadająca swój ciąg pieszo-rowerowy. Znajduje się tam m.in. centrum dystrybucyjne Jeronimo Martins, dostarczające towary do sklepów Biedronka, oraz drukarnia fleksograficzna Formika, która dofinansowała budowę drogi do swojej siedziby i kładzie duży nacisk na współpracę ze społecznością lokalną. Końcowy odcinek ul. św. Jerzego wykonała w 2018 r. firma Hupac Terminal Brwinów Sp. z o.o. Spółka  na sąsiedniej działce planuje budowę nowoczesnego terminala kolejowego, a na tę inwestycję drogową przeznaczyła ponad 3,6 mln zł netto.
Niewiele brakuje do tego, by można było korzystać z wygodnego ciągu komunikacyjnego między ul. Powstańców Warszawy a przemysłową dzielnicą Brwinowa, pruszkowskim Gąsinem i Żbikowem. Niestety, na długości ok. 540 m ul. św. Krzysztofa jest nadal trudno przejezdną drogą gruntową. Spółka Hupac Terminal Brwinów w 2018 r. chciała sfinansować budowę także tego odcinka. Niestety propozycja nie została przyjęta przez ówczesne władze powiatu pruszkowskiego, które otrzymaną od spółki kwotę ponad 4 mln zł przeznaczyły na inne cele. Obecny zarząd powiatu zapowiada, że w tym roku rozpocznie się projektowanie odcinka ulicy św. Krzysztofa do skrzyżowania z ulicą św. Jerzego. Realizacja budowy miałaby nastąpić do końca 2023 r.
Kolejne firmy lokują się także przy ul. św. Józefa. Firma Panattoni Construction Europe, wykorzystując lokalizację tuż przy autostradzie A2, zbudowała tam nowoczesne centrum dystrybucyjne Panattoni Park Pruszków IV oraz 290-metrowy odcinek drogi gminnej.

Nowa przemysłowa dzielnica Brwinowa jest atrakcyjną lokalizacją dla kolejnych inwestorów. Tereny przy zbudowanych już drogach – św. Tomasza, św. Jerzego i części św. Józefa oraz gruntowej ul. św. Krzysztofa – a także w rejonie ul. św. Izydora i św. Augustyna cechuje duży potencjał gospodarczy.

24
w3
w24
parzniewuliceswietychroboczav3