źródło: WikimediaLiczenie ptaków, ssaków naziemnych oraz nietoperzy to część badań stanu środowiska, jakie prowadzić będzie konsorcjum Arup Polska Sp. z o.o. w związku z przygotowaniami do budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Badania stanu środowiska rozpoczną się w okresie zimowym i potrwają przez około rok. Konkretne daty rozpoczęcia prac w terenie uzależnione są od warunków atmosferycznych. Wyniki przeprowadzonych badań i analiz będą stanowiły podstawę dla przygotowania dokumentacji koniecznej dla zaprojektowania i realizacji Centralnego Portu Komunikacyjnego w Baranowie. Mają też zostać wykorzystane do opracowania i wdrożenia planu ochrony i zarządzania środowiskiem w planowanym porcie lotniczym.

 

Inwentaryzacja ptaków oraz ssaków naziemnych odbędzie się w sposób nieangażujący mieszkańców, na terenach ogólnodostępnych, natomiast obserwacja nietoperzy będzie wiązała się z koniecznością wejścia na posesje. Przedstawiciele konsorcjum Arup będą kontaktować się w tej sprawie z właścicielami nieruchomości na terenie sołectw w północno-zachodniej części gminy Brwinów.

 

Inwentaryzacja nietoperzy będzie się odbywać w obiektach potencjalnie dla nich najbardziej atrakcyjnych, np. w starych budowlach, bunkrach itp., a dodatkowo – w budynkach mieszkalnych, gospodarczych, studniach i ziemiankach. Poszukiwania będą polegać na rozmowach z mieszkańcami miejscowości na badanym terenie oraz na kontroli obiektów po uzyskaniu zgody właściciela lub administratora. W przypadku odnalezienia hibernujących ssaków, podjęta zostanie próba nieinwazyjnego oznaczenia przynależności gatunkowej oraz ich policzenia. Osoby liczące nietoperze będą starały się ograniczyć swój pobyt w obiektach do minimum, zachowując ciszę i nie płosząc zwierząt, które są w stanie letargu. Liczenia prowadzone będą bez zdejmowania nietoperzy ze ścian kryjówki czy wyciągania ze szczelin