W czwartek 14 stycznia 2021 r. burmistrz Arkadiusz Kosiński i kierownik Referatu Spraw Obywatelskich Agnieszka Dębowska złożyli życzenia wszelkiej pomyślności Panu Jerzemu Bolkowskiemu. W grudniu ubiegłego roku Pan Jerzy obchodził swoje setne urodziny.

 

Pan Jerzy Bolkowski urodził się 24 grudnia 1920 r. w Sosnowcu. Pochodzi z prawniczej rodziny. Ukończył gimnazjum im. Stanisława Staszica. Nie zdążył rozpocząć studiów, gdyż wybuchła wojna. W czasie okupacji stracił prawie cała rodzinę, w 1943 roku został razem z ojcem aresztowany i wywieziony do Oświęcimia. Po wyzwoleniu powrócił do rodzinnego domu w Sosnowcu, rozpoczął pracę, a następnie wyjechał do Łodzi na studia ekonomiczne. Pracował w administracji państwowej oraz na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Budownictwa. Po przejściu na emeryturę zajął się pisaniem artykułów do branżowych periodyków związanych z budownictwem, które pisał do 98 roku życia.

 

Mimo sędziwego wieku pan Jerzy jest bardzo aktywny – korzysta z czytnika książek, tabletu, komputera. Codziennie rozmawia przy pomocy komunikatora z wnukiem mieszkającym w Niemczech i jest dumny z jego osiągnięć naukowych i zawodowych. Jak twierdzi córka Pana Jerzego – Pani Ewa Zielińska – jego ulubionym miejscem na ziemi jest dom w Brwinowie, jednak obecnie większość czasu spędza w Warszawie pod opieką córki i zięcia.