Prognozy pogody na ten tydzień zapowiadają opady śniegu. Gmina Brwinów już pod koniec października 2020 r. podpisała umowę z firmą odpowiedzialną za odśnieżanie dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy.


Gmina Brwinów zawarła umowę na zimowe utrzymanie dróg, ulic, chodników, parkingów oraz ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek pieszo-rowerowych w sezonie 2020/2021 z Miejskim Zakładem Oczyszczania Sp. z. o.o. z Pruszkowa. Na mocy porozumienia zawartego z powiatem pruszkowskim gmina Brwinów przejęła od powiatu obowiązek odśnieżania dróg powiatowych znajdujących się na jej terenie. Sprzętem do odśnieżania dysponuje również Referat Gospodarki Komunalnej.


Za odśnieżanie autostrady A2 oraz dróg wojewódzkich są odpowiedzialni ich zarządcy: GDDKiA i MZDW.
Drogi wojewódzkie:


701 Józefów – Ożarów Mazowiecki przez Domaniew i Domaniewek
719 Grodzisk Mazowiecki – Warszawa (obwodnica, ul. Warszawska w Kaniach i Otrębusach)
720 Błonie – Nadarzyn – droga biegnąca przez Czubin, Biskupice, Brwinów (ul. Biskupicka i Pszczelińska) oraz Otrębusy (ul. Natalińska).


O utrzymanie czystości i odśnieżanie chodnika przylegającego do posesji muszą zadbać właściciele domów jednorodzinnych i zarządcy nieruchomości. Przepisy te są zawarte w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Brwinów. [PDF]