Redaktor Tomasz Sikorski rozmawiał z zastępcą burmistrza Jerzym Wysockim m.in. na temat funkcjonowania oświaty w czasie pandemii, planowanych inwestycjach i remontach placówek oświatowych oraz działaniach Straży Miejskiej w Brwinowie. W drugim wejściu antenowym dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Brwinowie Anna Sobczak opowiadała o funkcjonowaniu kultury online.

Część 1 (źródło: radio Bogoria 94,5 FM)

Część 2 (źródło: radio Bogoria 94,5 FM)