Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa – to hasło tegorocznej kampanii prowadzonej przez straż pożarną. W sezonie grzewczym wzrasta niestety liczba przypadków zatrucia tlenkiem węgla, który jest groźny dla zdrowia i życia.

Z danych Państwowej Straży Pożarnej wynika, że każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla umiera kilkadziesiąt osób. Czad – tlenek węgla (CO) – jest silnie trującym gazem, ale ponieważ jest bezbarwny, bezwonny i niedrażniący, więc człowiek nie jest w stanie go wykryć za pomocą zmysłów. Niesprawne urządzenia grzewcze lub ich niewłaściwa eksploatacja, a także niesprawne przewody kominowe i wentylacyjne zwiększają ryzyko zatrucia. Czad wydziela się także w czasie pożaru.

Do najczęściej obserwowanych objawów należą ból lub zawroty głowy, osłabienia, wymioty, ale trzeba wiedzieć, że do utraty przytomności i ciężkiego, nawet śmiertelnego zatrucia może dojść przy bardzo dużym stężeniu czadu już w ciągu kilku minut.

Warto wiedzieć, jak chronić się przed czadem:

  • przeprowadzać kontrole techniczne, w tym sprawdzać szczelności przewodów kominowych i systematycznie je czyścić;
  • systematycznie sprawdzać ciąg powietrza przy kratce wentylacyjnej, nie zaklejać jej i nie zasłaniać;
  • upewnić się, że użytkowane piecyki, kuchenki czy termy gazowe są sprawne; używać ich zgodnie z instrukcją producenta;
  • w przypadku wymiany okien na nowe (bardziej szczelne), sprawdzić działanie wentylacji w pomieszczeniu;
  • często wietrzyć pomieszczenie, w których odbywa się proces spalania (kuchnie, łazienki wyposażone w termy gazowe), a najlepiej zapewnić, nawet niewielkie, rozszczelnienie okien;
  • zainstalować czujniki alarmowe wykrywające tlenek węgla;
  • w wypadku zaobserwowania objawów takich jak duszności, ból i zawroty głowy, nudności, gdy istnieją przesłanki, że mogą być one wynikiem zatrucia czadem, natychmiast przewietrzyć pomieszczenie i zasięgnąć porady lekarskiej.


Czujemy się bezpieczni we własnym domu, ale przypadki zatruć czadem są dowodem na to, że nie wolno zlekceważyć tego zagrożenia.  W tym sezonie grzewczym w Polsce śmiertelnie zatruło się 25 osób, a ponad 530 zostało poszkodowanych. Państwowa Straż Pożarna rekomenduje zakup czujek tlenku węgla, które zaalarmują mieszkańców w przypadku wykrycia czadu w pomieszczeniu.

 

Więcej informacji na stronie:  https://www.gov.pl/