Członkowie brwinowskiego koła Towarzystwa Opieki nad Zabytkami kończą ten rok, wydając kolejną ciekawą pozycję historyczną. „Zarys historii parafii św. Floriana w Brwinowie” jest już dostępny dla czytelników online.

Autorzy książki – Maria Prosnak-Tyszka i Przemysław Przybylski – podjęli się niełatwego zadania. Kilkusetletnia historia brwinowskiej parafii nie doczekała się jeszcze pełnej monografii, a różne informacje i wzmianki rozsiane były w różnych źródłach i publikacjach. Część z nich wykorzystała już Maria Prosnak-Tyszka w swojej poprzedniej książce, zbiorku „Silva rerum, czyli drobiazgi dawnego Brwinowa dotyczące, z różnych źródeł zebrane 1406–1914”. Dużo informacji o cmentarzu i znajdującej się na jego terenie kaplicy Maryslkich zawierała też jej książka „Cmentarz w Brwinowie” – pozycje te również wydawane były pod egidą brwinowskiego koła Towarzystwa Opieki nad Zabytkami.

Czytelnicy zainteresowani historią gminy Brwinów z przyjemnością sięgną teraz po „Zarys historii parafii św. Floriana w Brwinowie”, śledząc dzieje tutejszego kościoła na przestrzeni wieków, zmiany zachodzące w kształcie świątyni, prace podejmowane przez kolejnych proboszczów i relacje z wizyt biskupów oraz ciekawostki historyczne – jak chociażby to, że w XIX w. w tutejszym kościele zawarli sakrament małżeństwa przyszli rodzice św. Brata Alberta Chmielowskiego, a bierzmowania mieszkańcom Brwinowa w 1862 r. udzielił – przez udaniem się na zesłanie – św. Zygmunt Szczęsny Feliński, którego relikwie znajdują się dzisiaj w Brwinowie.

Część liturgiczną opracował Przemysław Przybylski, który stara się przybliżyć czytelnikom znaczenie i symbolikę mszy sprawowanej w Kościele Rzymskokatolickim. Warto zwrócić też uwagę na liczne fotografie – zarówno historyczne, jak też współczesne dokumentujące dzisiejsze wyposażenie kościoła i kaplicy Marylskich oraz tablice pamiątkowe umieszczone wewnątrz kościoła.

Jak zastrzegają autorzy, przedstawiony w publikacji szkic stanowi zaledwie zarys bogatej historii parafii w Brwinowie, ale można go przyjąć zarówno jako wyzwanie, jak i punkt wyjścia do przygotowania obszerniejszych i w miarę możliwości pełniejszych dokumentacji jej dziejów.

Książka dostępna jest online na stronie brwinow.pl w zakładce „O Brwinowie” – „Publikacje książkowe”. Wersja papierowa trafi na początku 2021 roku do bibliotek. Gmina Brwinów dofinansowała wydanie książki w ramach wspierania działalności pożytku publicznego.

Link: https://brwinow.pl