Sztafeta Światła Pokoju dotarło do Brwinowa w piątek 18 grudnia. Na spotkaniu w Brwinowie przy rondzie Ignacego Kozielewskiego harcerze ZHP – wraz z harcerzami ZHR – przekazali Światło Pokoju burmistrzowi Arkadiuszowi Kosińskiemu i staroście Krzysztofowi Rymuzie.

Przy „harcerskim” rondzie zapłonęło ognisko, przy którym wspólnie śpiewano kolędy i piosenki harcerskie. Mieszkańcy Brwinowa z własnymi lampionami lub świeczkami otrzymanymi w ramach akcji mogli zabrać Betlejemskie Światło Pokoju do swoich domów.

Akcja przekazywania przez harcerzy Betlejemskiego Światła Pokoju ma już ponad 30 lat. Skauci z Austrii przywożą ogień z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem i przekazują ogień innym organizacjom skautowym w Europie. W Polsce tę akcję prowadzi Związek Harcerstwa Polskiego. Światło jest znakiem pokoju, wzajemnego zrozumienia i pojednania między narodami.