Artykuł o tym, jak Kanie i Otrębusy inwestują w infrastrukturę turystyczną i sportową, nadesłał radny Zbigniew Bartosik, który zachęca do spacerów po Lesie Młochowskim.


Kończy się rok i po raz kolejny udało się wspólnym wysiłkiem mieszkańców Kan i Otrębus wzbogacić infrastrukturę naszych sołectw. Tym razem chodzi o realizację urządzeń sportowych w ramach budowy „ścieżki zdrowia” na terenie lasów położonych w naszych sołectwach.
Pomysł narodził się w trakcie podziału funduszy sołeckich w roku 2019. Zebrania wiejskie obu sołectw uznały, że warto przeznaczyć po 10 tys. zł na zakup elementów wyposażenia „ścieżki zdrowia”. W listopadzie 2020 r. za pieniądze z kolejnego funduszu (w podziale: Kanie 10 tys. zł , Otrębusy 3 tys. zł) zostały zainstalowane zamówione wcześniej elementy. Cieszą oko solidnie wykonane drabinki pionowe i poprzeczne, drążki do podciągania i fikołków oraz kółka do akrobacji. Pięć modułów zostało zlokalizowanych w dwóch miejscach w sąsiedztwie dróg leśnych, w uzgodnieniu z Nadleśnictwem Chojnów. Ciekawe miejsce do ćwiczeń zyskali i młodsi, i starsi, ale w planach jest rozbudowa trasy „ścieżki zdrowia” o kolejne moduły. Na rok 2021 zebranie sołeckie Kań zdecydowało się przekazać kolejne 24 tys. zł.
Warto przy okazji przypomnieć o zrealizowanych również za pieniądze z funduszu sołeckiego Kań, tablicach informacyjnych o tematyce związanej z mieszkańcami naszych lasów. Powstały już kilka lat temu i wspaniale pełnią swoją edukacyjną funkcję. Ciekawa forma przekazu informacji o przyrodzie przyciąga nie tylko najmłodszych spacerowiczów.
Specjalnie nie podaję lokalizacji elementów „ ścieżki zdrowia” tak, aby zachęcić Mieszkańców naszej gminy do odszukania i rozpoczęcia ćwiczeń w trakcie jesienno-zimowych spacerów.
Warto dodać, że w ramach funduszu sołeckiego gmina Brwinów otrzyma z budżetu państwa zwrot poniesionych nakładów w wysokości ok 19%. Na zakończenie chciałbym podziękować pomysłodawcom Stowarzyszeniu Mieszkańców Kań oraz osobom szczególnie zaangażowanym w realizację tych przedsięwzięć: sołtysowi wsi Kanie panu Jackowi Jankowskiemu, pani kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa Edycie Osmańskiej-Jakóbik z Urzędu Gminy Brwinów oraz panu Tomaszowi Szymańskiemu, gospodarzowi Leśnictwa Podkowa Leśna. Do zobaczenia na „ścieżce zdrowia”.
- Zbigniew Bartosik, radny gminy Brwinów i mieszkaniec Kań