Aby nie czekać każdego roku na list polecony z informacją o podatkach, można skorzystać z internetowego serwisu ePodatki. Uzyskanie na stałe dostępu online do swoich danych wymaga jedynie rejestracji przez internet i jednej wizyty w Urzędzie.


Decyzje podatkowe są wysłane do mieszkańców co roku. Termin płatności pierwszej raty mija już 15 marca, ale osoby, które otrzymują decyzję z opóźnieniem, mają dodatkowy czas na zapłatę - 14 dni od dnia dostarczenia decyzji.
Ponieważ korespondencja dotycząca podatków musi być wysyłana „za zwrotnym potwierdzeniem odbioru”, często zdarza się, że adresaci, których listonosz nie zastanie w domu, muszą udać się na pocztę z otrzymanym awizo. Można wybrać inne rozwiązanie. Wystarczy zarejestrować się w serwisie ePodatki przez internet oraz potwierdzić swoją tożsamości podczas jednej, krótkiej wizyty w Urzędzie (Referat Finansowy przy ul. Grodziskiej 12), a wszystkie informacje podatkowe będą dostępne online.
Usługa ePodatki umożliwia sprawdzenie informacji o naliczanych przez urząd podatkach, wysokości rat i terminie płatności oraz istniejących zaległościach i należnych odsetkach.

Aby skorzystać z usługi należy:
1. Założyć swoje indywidualne konto przez Internet: ugbrwinow.epodatnik.info
2. Zgłosić się z dowodem osobistym do urzędu (ul. Grodziska 12, Referat Budżetowo-Finansowo-Podatkowy, pok. 110) w celu zweryfikowania tożsamości.