Trwają prace nad opracowaniem nowej strategii rozwiązywania problemów społecznych w gminie Brwinów. Każdy może się wypowiedzieć m.in. na temat lokalnych potrzeb, wypełniając ankietę.

Gmina Brwinów przy współudziale Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej opracowuje „Strategię rozwiązywania problemów społecznych na lata 2021-2026”. Będzie to dokument określający najważniejsze cele i działania w sferze społecznej. Pytania zawarte w ankiecie dotyczą m.in. zjawisk społecznych i kierunków rozwoju, a także konkretnych działań, które powinny zostać zrealizowane w gminie najbliższych latach. Ankieta jest całkowicie anonimowa. Jej wyniki będą przedstawione w formie zestawień statystycznych m.in. wykresów i tabel.

Termin wypełnienia ankiety upływa w środę 16 grudnia 2020 br., a udzielenie odpowiedzi na pytania zajmie około 15 minut.

ANKIETA