Marszałek Adam Struzik ogłosił 25 listopada 2020 r. wyniki głosowania w pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Wśród 63 projektów, jakie będą realizowane w 2021 r. ze środków budżetu samorządu województwa, jest „Harcerskie rondo”.

W tym roku mieszkańcy Mazowsza po raz pierwszy mieli możliwość zdecydowania o wydatkowaniu części budżetu województwa mazowieckiego na projekty z zakresu zadań własnych tego szczebla samorządu. Każdy mógł zgłosić swój projekt. Okazało się, że mieszkańcy chcą, aby środki zostały przeznaczone przede wszystkim na inwestycje w placówkach ochrony zdrowia oraz na drogach wojewódzkich. Burmistrz Arkadiusz Kosiński zgłosił jako mieszkaniec Brwinowa projekt „Harcerskie rondo – zagospodarowanie terenu wokół ronda Ignacego Kozielewskiego, współtwórcy polskiego harcerstwa i słów hymnu »Wszystko, co nasze«”. Głosy 1182 osób sprawiły, że projekt o wartości ponad 350 tys. zł zajął drugie miejsce wśród projektów z regionu warszawskiego zachodniego i zostanie skierowany do realizacji w przyszłym roku.

Projekt polega na zagospodarowaniu zielenią oraz małą architekturą ronda Ignacego Kozielewskiego w Brwinowie. Przydadzą się tam nasadzenia roślin, które będą atrakcyjne o każdej porze roku. Projekt zakłada posadzenie w obrębie ronda gatunków zimozielonych, liściastych o ciekawych pokrojach (grab kolumnowy) i gałęziach (dereń), kolorach (róże) oraz formach (trawy).

Upamiętniony zostanie też patron ronda, Ignacy Kozielewski (1882–1964), który w latach 1929–1945 mieszkał w  Brwinowie. Był też jednym ze współzałożycieli polskiego harcerstwa, propagatorem idei harcerskich, a także działaczem Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” i ostatnim przedwojennym prezesem brwinowskiego gniazda tej organizacji.  W projekcie zostało zaproponowane ustawienie w pobliżu ronda naturalnej wielkości rzeźby plenerowej z brązu przedstawiającej Kozielewskiego jako harcerza siedzącego na kłodzie, a na samym rondzie – podświetlane krzyże harcerskie. Realizacją projektu zajmie się Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w 2021 r.

W naszym regionie zyska nie tylko Brwinów. Wśród zwycięskich projektów z puli ogólnowojewódzkiej jest rewitalizacja terenu przy szpitalu w Tworkach (200 tys. zł) i zakup sprzętu do przezczaszkowej stymulacji magnetycznej. W Tworkach będzie też realizowany projekt zgłoszony przez mieszkańca Pruszkowa – z wielofunkcyjnego boiska przy szpitalu mają korzystać nie tylko pacjenci, lecz także mieszkańcy powiatu pruszkowskiego, którzy odwiedzają malownicze tereny wzdłuż rzeki Utraty.

– Sukces pełen będzie wtedy, kiedy wszystkie te projekty zrealizujemy, ale już dziś można powiedzieć, że jesteśmy zadowoleni z przebiegu procedury i zaangażowania zarówno wnioskodawców, jak też tych, którzy oddali głosy – podkreślał marszałek Adam Struzik podczas konferencji prasowej, na której zostały ogłoszone wyniki głosowania.