Gmina Brwinów uzyskała w ramach programu „Zdalna Szkoła +” dofinansowanie w kwocie 74 970 zł. W efekcie do szkół trafiło 37 laptopów dla uczniów, którzy mają problem z dostępem do sprzętu komputerowego.


Zakupiony sprzęt jest własnością szkoły, a na podstawie umowy użyczenia będzie przekazywany najbardziej potrzebującym, zwłaszcza rodzinom wielodzietnym, gdzie organizacja nauki zdalnej dla wszystkich mogła sprawiać trudności. W czasie powszechnej nauki zdalnej trudno już wyobrazić sobie funkcjonowanie bez swobodnego dostępu do komputera – wsparcie w postaci laptopów trafiło do wszystkich szkół: Szkoły Podstawowej nr 1, Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Szkoły Podstawowej w Otrębusach oraz Szkoły Podstawowej w Żółwinie.


Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” projekt grantowy pt.: „Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”.

Zdalna-szkolapasek