statuetkaBrwinów zajął drugie miejsce w konkursie „Miasto z klimatem” – „Najlepszy zrealizowany projekt” organizowanym przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Kapituła konkursowa doceniła zrealizowane gminne inwestycje służące ochronie środowiska: system dróg rowerowych oraz energooszczędną halę sportową.

Konkurs odbywał się w dwóch kategoriach – miasta do 100 tys. mieszkańców i powyżej 100 tys. mieszkańców. W każdej z nich przyznano 5 nagród, za postępy w dziedzinach: gospodarki odpadami, jakości powietrza, terenów zieleni, gospodarki wodno-ściekowej i zrównoważonej mobilności. Zgłoszenia w kategorii „Miasta z klimatem” przekazało ponad 270 miast. Kapituła konkursowa wyróżniła gminę Brwinów, przyznając drugie miejsce w kategorii „Najlepszy zrealizowany projekt”.

– Ideą konkursu „Miasto z klimatem” było docenienie i promowanie działań samorządów, które realizują inwestycje infrastrukturalne z uwzględnieniem aspektu troski o środowisko. W konkursie oceniane były inwestycje zrealizowane w obszarach rozwoju błękitnej i zielonej infrastruktury, zrównoważonego transportu, gospodarki w obiegu zamkniętym i zrównoważonego budownictwa – podsumował Michał Kurtyka, Minister Klimatu i Środowiska.

Ocena miast została dokonana na podstawie ogólnodostępnych danych zbieranych przez Główny Urząd Statystyczny oraz Inspekcję Ochrony Środowiska. Do oceny wykorzystano także informacje pozyskane od miast biorących udział w badaniu.
Rozwój ścieżek rowerowych jest ważną dla gminy inwestycją ekologiczną. Łączna długość dróg i ścieżek rowerowych na terenie naszej gminy to ok. 26 km. Ścieżki stanowią alternatywny i bezpieczny dojazd do szkoły (np. ścieżka w Kotowicach czy Żółwinie) oraz zachęcają do jazdy rowerem, uprawiania sportu i turystyki. Mieszkańcy coraz częściej wybierają rower jako środek transportu pomiędzy obszarami gminy i sąsiednimi miejscowościami.

Gmina Brwinów jako jedna z pierwszych postawiła na energooszczędne obiekty sportowe budowane w standardzie pasywnym. Hala sportowa w Brwinowie jest budynkiem nastawionym na minimalizację strat ciepła przy równoczesnym dążeniu do jak najpełniejszego wykorzystania biernych zysków energetycznych.

Pierwotnie nagrody w konkursie Miasto z Klimatem miały zostać wręczone podczas planowanych na koniec października Poznańskich Targów POL-ECO. W związku z rosnącą liczbą zakażeń Covid-19, impreza została jednak odwołana. Zdecydowano, że uroczyste wręczenie statuetek odbędzie się w systemie hybrydowym. Laureaci konkursu zostali przedstawieni w poniedziałek 9 listopada za pośrednictwem platformy internetowej. Wydarzenie połączono z konferencją online pt. EkoSfera, w ramach której zorganizowano cykl debat dotyczących ochrony środowiska i zmian klimatu.

001
statuetka