Odświętna iluminacja na budynku Urzędu Gminy Brwinów jest zachętą do wywieszania flag i uczczenia Święta Niepodległości zgodnie z hasłem „Świętujmy wszyscy bezpiecznie!”.

Spacerując wieczorem ul. Grodziską w Brwinowie, można dostrzec na budynku Urzędu Gminy iluminację, która przypomina o zbliżającym się Narodowym Święcie Niepodległości. Na frontowej ścianie widać postać Józefa Piłsudskiego oraz barwy narodowe. Jest to przypomnienie dla mieszkańców – szykujcie i wywieszajcie flagi na 11 listopada!

Brwinowską tradycją ubiegłych lat były uroczyste obchody Święta Niepodległości w gronie kilkuset osób, z Mszą Świętą w intencji Ojczyzny odprawianą w kościele parafialnym oraz uroczystościami na Rynku –  wspólnym śpiewaniem czterech zwrotek „Mazurka Dąbrowskiego”, przemówieniami, kwiatami składanymi przed Pomnikiem Niepodległości z płaskorzeźbą Józefa Piłsudskiego oraz „miasteczkiem harcerskim”, które było okazją do przedłużenia świętowania przy atrakcjach przygotowanych przez harcerzy Hufca Pruszków ZHP. Z kolei na wieczorne gawędy i wspólne śpiewanie przy ognisku zapraszali harcerze ZHR. Tak było w czasach przed pandemią.

W obecnej sytuacji możliwości świętowania są znacznie ograniczone. Burmistrz Arkadiusz Kosiński wraz z delegacją władz samorządowych złoży w imieniu wszystkich mieszkańców kwiaty przed Pomnikiem Niepodległości. Obchody święta narodowego będą w tym roku przebiegać pod hasłem „Świętujmy wszyscy bezpiecznie”. Program Niepodległa zachęca do wspólnego śpiewania hymnu Rzeczypospolitej – „w domach, wraz z rodziną, współlokatorami, najbliższymi lub z zachowaniem zasad dystansu społecznego. By to ułatwić zachęcamy wszystkie stacje radiowe i telewizyjne, by 11 listopada w samo południe wyemitowały Mazurka Dąbrowskiego, aby każdy mógł w domu zaśpiewać hymn państwowy. Namawiamy też, by dzieci nauczyły się grać na instrumentach muzycznych hymn i spróbowały go wykonać wraz z domownikami.” Nuty dostępne są na stronie: niepodlegla.gov.pl.