Od 29 października do 19 listopada br. można składać uwagi i wnioski do projektu „Programu ochrony środowiska dla gminy Brwinów na lata 2021-2030” .

 „Program ochrony środowiska dla gminy Brwinów  na lata 2021–2030” jest dokumentem, który po uchwaleniu przez Radę Miejską w Brwinowie, będzie wyznaczał kierunki działań podejmowanych przez gminę w kolejnych latach. Wyłożenie jego projektu do publicznego wglądu zapewnia wszystkim zainteresowanym możliwość zapoznania się z nim oraz przekazania swoich uwag i wniosków. Jak napisali we wstępie autorzy projektu - eksperci firmy Ekolog z Poznania - program powinien stanowić podstawę funkcjonowania systemu zarządzania środowiskiem, a wyznaczone działania mają być zgodne z ideą zrównoważonego rozwoju.

               

Punktem wyjścia jest diagnoza obecnego stanu, przedstawiona m.in. w zakresie ochrony klimatu i jakości powietrza, zagrożenia hałasem, gospodarowania wodami oraz gospodarki wodno-ściekowej, a także gospodarowania odpadami i zasobów przyrodniczych.

 

Z całym projektem dokumentu można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce „Programy” (bip.brwinow.pl/programy). Uwagi i wnioski można składać do 19 listopada br. - w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Brwinów, ul. Grodziska 12, 05-840 Brwinów lub za pomocą poczty elektronicznej kierowanej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Brwinów na lata 2021-2030