Część powiatowego ćwiczenia obronnego pod kryptonimem „Powiat 2020” została zrealizowana 21 października 2020 r. na stadionie miejskim w Brwinowie. Na terenie miasta uruchomiono także akcję kurierską.

Najbardziej widowiskowy epizod pokazywał sytuację zagrożenia terrorystycznego w Urzędzie Gminy Brwinów. Wtargnięcie uzbrojonych i agresywnych intruzów, wobec których urzędnicy mogą przyjąć najbardziej odpowiednią w danej sytuacji strategię – ucieczki, ukrycia się lub walki – został zainscenizowany na terenie stadionu miejskiego w Brwinowie. Swoje role odegrali członkowie stowarzyszeń ObronaCywilna.pl oraz Pracowni Psychologicznej Surge, ratownicy medyczni i strażacy z brwinowskiej OSP. Straż Miejska w Brwinowie wzięła udział w zabezpieczeniu terenu. Wiedzę na temat odpowiednich zachowań w sytuacji kryzysowej mogli w ten sposób poszerzyć zarówno urzędnicy – zarząd i kierownicy referatów Urzędu Gminy Brwinów – jak również dyrektorzy szkół i przedszkoli oraz kierownicy pozostałych gminnych jednostek organizacyjnych.
Będący wprowadzeniem teoretycznym wykład na temat działania powiatowych służb, inspekcji i pracowników urzędów w sytuacji zagrożenia bezpośrednią napaścią przedstawił Karol Lechowski z powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Zarówno szkolenie, jak pokaz były częścią ćwiczenia obronnego „Powiat 2020”. Jest to kontynuacja ćwiczeń realizowanych w ubiegłych latach m.in. w szkołach ponadpodstawowych w Pruszkowie. Starosta pruszkowski co roku zarządza tego typu działania na terenie powiatu w celu szkolenia i sprawdzenia działań podejmowanych przez samorządy w zakresie zarządzania kryzysowego. Ćwiczeniom w Brwinowie przyglądał się Kierownik Zespołu Zarządzania Powiatowego Waldemar Pielat.

00
01
02