Wszystko wskazuje na to, że uda się zakończyć remont zabytkowego pałacu w parku w Brwinowie. Gmina Brwinów podpisała umowę z nowym wykonawcą, który ma zakończyć prace w drugiej połowie przyszłego roku.

 

Remontem pałacu ma się zająć firma AMAT Zbigniew Hordyj z Warszawy. Firma zakończyła niedawno dużą inwestycję na terenie naszej gminy – remont zabytkowego pałacu, historycznej siedziby PZLPiT „Mazowsze” w Otrębusach, w którym wkrótce ma zostać utworzone Centrum Folkloru Polskiego. Umowa z nowym wykonawcą została podpisana 19 października 2020 r., a prace mają rozpocząć się już pod koniec tego miesiąca.

Część robót została już wykonana, m.in. osuszenie i izolacja fundamentów, naprawa elewacji, prace związane z odbudową wykusza od strony zachodniej oraz przywróceniem pierwotnego, przedwojennego wyglądu budynku od strony południowej, wzmocnienie stropów, odtworzenie konstrukcji schodów reprezentacyjnych łączących parter i piętro budynku, budowa szybów wentylacyjnych i szybu windy, nowa konstrukcja dachu oraz wymiana części drewnianych okien.

W zakresie prac konstrukcyjnych do realizacji pozostały elementy zewnętrzne: odtworzenie wykusza, tarasu i portyku. Do wykonania są praktycznie wszystkie prace wewnątrz budynku (posadzki, tynki, malowanie) oraz dokończenie prac instalacyjnych. Zagospodarowany zostanie teren przy pałacu. Powstanie droga pożarowa, dojście do budynku, ścieżki, miejsca parkingowe, monitoring i wszystkie potrzebne przyłącza.

 

Do tej pory gmina Brwinów nie miała szczęścia do wykonawców inwestycji. Dwukrotnie odstępowano od umowy z wykonawcami, którzy podejmowali się zadania realizacji remontu pałacu Wierusz-Kowalskich, w którym siedzibę znajdzie Gminny Ośrodek Kultury. Z pierwszym wykonawcą  ̶  konsorcjum dwóch spółek akcyjnych,  ̶  które miało zakończyć prace jeszcze w 2018 r. zerwano umowę po kilku miesiącach współpracy. Wykonawca zaczął domagać się wyższej stawki niż zaoferowana w przetargu za realizację ustalonych w umowie zadań oraz przerwał pracę na okres ok. 3 miesięcy. Kolejny przetarg wygrała spółka z Lublina, ale i tym razem pomimo monitów ze strony Urzędu Gminy Brwinów tempo prowadzonych robót nie było satysfakcjonujące i pojawiły się obawy o możliwość dotrzymania terminów. Bezpośrednim powodem wypowiedzenia umowy było złamanie przez wykonawcę warunków umowy i przepisów prawa zamówień publicznych.

 

Budynek zrewaloryzowanego pałacu z jednej strony ma stać się nowoczesnym i funkcjonalnym ośrodkiem kultury, z drugiej strony jednak nie mniej ważne jest zachowanie substancji zabytkowej. Prowadzone prace pozwalają na odkrycie pierwotnych założeń architektonicznych. Nad wszystkim czuwa Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków, z którym uzgadniane są wszystkie etapy prac.

Gmina nie utraciła dotacji w wysokości ok. 3 mln zł uzyskanej na rewitalizację pałacu. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, który udzielił unijnego wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego WM 2014–2020, wyraził zgodę na przedłużenie terminu realizacji po przedstawieniu przez gminę zaktualizowanego harmonogramu robót.

12209031233636775603485937381855086235511961o
12216076433636779236818903736372076303074181o
DSC2248
DSC2260