Z wizytą do Brwinowa – a przede wszystkim do ośrodka Ortodoksyjnego Kościoła Koptyjskiego działającego od 1,5 roku w Otrębusach – przybył biskup Giovanni, którego diecezja obejmuje pięć krajów Europy Środkowej, a wierni są chrześcijanami, w większości Egipcjanami, którzy przyjechali do Polski ze względu na studia, pracę lub jako mężowie Polek.

Ortodoksyjny Kościół Koptyjski odwołuje się do tradycji świętego Marka Apostoła, który przyniósł chrześcijaństwo do Aleksandrii i północnego Egiptu. Spory teologiczne i brak porozumienia podczas soboru chalcedońskiego w 451 r. spowodowały odłączenie kilku wschodnich kościołów chrześcijańskich, wśród których byli również Koptowie. To spowodowało, że Ortodoksyjny Kościół Koptyjski, który przetrwał w Egipcie do dziś mimo wielowiekowej dominacji islamu i liczy wg różnych źródeł 8-12 mln wiernych, jest odrębny zarówno od Kościoła Rzymskokatolickiego, jak i Kościoła Prawosławnego. Z drugiej strony można też jednak odnaleźć w nim elementy wspólne – np. wiarę w Chrystusa, cześć dla Matki Bożej, udzielanie sakramentów oraz odwoływanie się do wielu wspólnych świętych. Święty Jan Chrzciciel jest jednym z patronów kaplicy koptyjskiej w Otrębusach. Wystrój kościołów i kaplic koptyjskich przypomina nieco świątynie prawosławne – z ikonostasem i używaniem do dziś alfabetu greckiego np. na obrazach. Choć w liturgii zachowany jest częściowo tradycyjny język koptyjski, jednak przeważa arabski. Duchowni koptyjscy noszą na co dzień tradycyjne stroje przypominające nieco sutanny oraz charakterystyczne nakrycia głowy pozwalające odróżnić zwykłego kapłana od biskupa. Księża są wybierani wśród wiernych, mogą być żonaci i posiadać własne rodziny, a uzyskując święcenia kapłańskie w dojrzałym wieku, porzucają dotychczasowe życie zawodowe, rezygnują z zajmowanych stanowisk czy prowadzenia działalności gospodarczej. Biskupi oraz wybierany spośród nich zwierzchnik Kościoła – patriarcha Aleksandrii – są wyłącznie mnichami. Ortodoksyjny Kościół Koptyjski wyróżnia się długim okresem postu – przestrzegający post rezygnują z mięsa, mleka i nabiału łącznie przez ok. 200 dni w roku.
Przebywający w Polsce wierni Kościoła Koptyjskiego korzystali do tej pory z gościny w kościołach innych wyznań – gromadzili się na swoje msze w cerkwi Świętej Trójcy na Podwalu czy w kościele św. Krzyża w Warszawie, jednak chcą mieć swoje własne miejsce modlitwy i spotkań. Biskup Giovanni, któremu podlega diecezja Europy Środkowej, oraz mieszkający w Otrębusach ksiądz koptyjski Daoud Adib rozmawiali na ten temat z burmistrzem Arkadiuszem Kosińskim. Po wizycie w Urzędzie Gminy Brwinów zaprosili burmistrza do odwiedzenia swojej kaplicy w Otrębusach, działającej od blisko 1,5 roku na terenie nieruchomości przy ul. Warszawskiej w Otrębusach.

Pamiątkowe zdjęcie z wizyty burmistrza Kosińskiego w Otrębusach
Duchowni koptyjscy z wizytą w Urzędzie Gminy Brwinów