Gminny zespół zarządzania kryzysowego pod przewodnictwem burmistrza Arkadiusza Kosińskiego zebrał się 15 października 2020 r., by omówić aktualną sytuację. Nowe obostrzenia powodują m.in. konieczność odwołania spotkań burmistrza z mieszkańcami sołectw.

Tak jak w całej Polsce, także w gminie Brwinów wzrosła w ostatnim czasie liczba osób, u których stwierdzono obecność wirusa SARS-CoV-2. Ponad 200 osób jest objętych kwarantanną – dotyczy to przede wszystkim osób, które miały kontakt z osobą zarażoną. Z pojedynczymi przypadkami osób z wynikiem dodatnim miał do czynienia Zespół Szkół Ogólnokształcących i Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej w Brwinowie, gdzie Sanepid ustalił, kto miał bliższy kontakt z zarażonymi i ta grupa osób została objęta kwarantanną. Jak do tej pory wszystko wskazuje na to, że po zakończeniu okresu kwarantanny te osoby – zdrowe – będą mogły wrócić do szkoły i pracy.
– Podejmowane działania profilaktyczne, różnego rodzaju nowe zasady i obostrzenia powodują, że pojawiają się głosy niezadowolenia, jednak w tej sytuacji apeluję o rozwagę i rozsądne zachowanie w przestrzeni publicznej i minimalizowanie ryzyka zarażenia zarówno samego siebie, jak i innych osób – stwierdził burmistrz Arkadiusz Kosiński. Z powodu wprowadzenia nowych obostrzeń w żółtej strefie burmistrz odwołał swoje otwarte spotkania z mieszkańcami sołectw. Poza kameralnym złożeniem kwiatów przed Pomnikiem Niepodległości nie odbędą się też tegoroczne gminne obchody 11 listopada.
Pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej będą uzupełniać płyn dezynfekcyjny w dozownikach, które Urząd Gminy Brwinów zamontował w przestrzeni publicznej, m.in. na Rynku i przy przystankach WKD. Część urządzeń wymaga już wymiany, która będzie przeprowadzana w najbliższym czasie. Komendant gminny OSP Krzysztof Newen podsumował dotychczasowe działania strażaków ochotników – w tym m.in. akcję rozwożenia do szkół i przedszkoli na terenie gminy płynów dezynfekujących oraz termometrów. Mierniki temperatury pojawią się wkrótce w obu budynkach urzędu. Jak podkreślała dyrektor Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej Joanna Dzierzba, najważniejsze jest utrzymanie ciągłości pracy instytucji w kluczowych obszarach. – Priorytetem dla ŚOPS jest zapewnienie usług opiekuńczych oraz terminowych wypłat świadczeń. W obecnej trudnej sytuacji praca zespołu ŚOPS jest zorganizowana w taki sposób, że wszystkie zadania są realizowane – podkreślała dyrektor Dzierzba. Również Urząd Gminy Brwinów zachowuje ciągłość pracy, zachęcając tak jak w ubiegłych miesiącach, do załatwiania części spraw drogą telefoniczną lub elektroniczną.
Zespół zarządzania kryzysowego omówił też sytuację związaną z lokalnymi podtopieniami, jakie pojawiły się po ostatnich długotrwałych opadach deszczu. Wysoki stan wody w rzekach Utrata, Zimna Woda i Rokitnica powoduje, że obecnie pojawiają się problemy z nadmiarem wody w rowach melioracyjnych. Występują przypadki cofek na rzekach, przez co blokowany jest odpływ wody z rowów. Woda rozlewa się na pola, a także m.in. na ścieżkę rowerową do Parzniewa. Zastępca burmistrza Sławomir Walendowski przedstawił stan obecny oraz plany działań długofalowych, związanych m.in. z przeglądem kanalizacji deszczowej i planami jej modernizacji i przebudowy w rejonie zbiornika retencyjnego.