Mieszkańcy, którzy chcą rozpocząć własną działalność gospodarczą, mogą uzyskać wsparcie finansowe w wysokości 50 tys. zł. Nabór prowadzi Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo”, a wnioski będą przyjmowane od 19 października do 9 listopada 2020 r.

LGD „Zielone Sąsiedztwo” kieruje swoje działania dla mieszkańców gminy Brwinów oraz miast Podkowa Leśna i Milanówek. Osoby zainteresowane rozpoczęciem własnej działalności i uzyskaniem premii w wysokości 50 tys. zł mogą liczyć ze strony pracowników biura LGD na doradztwo w zakresie naboru wniosków, przygotowywania wniosku, przygotowania i złożenia dokumentów i załączników. Możliwy jest kontakt telefoniczny pod numerem tel. 22 724 58 90 (od poniedziałku do piątku w godz. 9-15) lub osobisty – po wcześniejszym umówieniu się - w biurze przy ul. Świerkowej w Podkowie Leśnej. Warto już wcześniej zainteresować się warunkami naboru i dobrze przygotować wniosek wraz z wymaganymi załącznikami, gdyż w ostatnim dniu naboru nie będzie możliwości ani skonsultowania dokumentacji, ani jej sprawdzenia.

Więcej informacji: http://zielonesasiedztwo.pl/2020/10/05/23-2020-wspieranie-rozwoju-i-powstawania-nowych-przedsiebiorstw

Pula środków pozwoli na przyznanie 50 tys. zł dla siedmiu złożonych wniosków. Będą one oceniane m.in. pod kątem zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju. Jeśli dwa wnioski uzyskają taką samą liczbę punktów, o miejscu na liście rankingowej zdecyduje termin (dzień, godzina) przyjęcia wniosku.


Ogłoszony obecnie nabór wniosków o udzielenie wsparcia prowadzony jest w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

pasekPROWnapis