Powoli kończą się prace w brwinowskim parku prowadzone w ramach projektu „Kolejny etap rewitalizacji parku miejskiego w Brwinowie – zagospodarowanie terenów zieleni”.


Prace w parku prowadzone w części istniejącej oraz nowopowstałym ogrodzie botanicznym od strony ulicy Przejazd wkraczają w decydującą fazę. Wykonawcy mają czas do końca października, a potem rozpoczną się procedury odbiorowe. W przypadku ogrodu botanicznego będzie on dostępny dla odwiedzających dopiero na wiosnę. Zaplanowano posadzenie w nim ponad 30 tysięcy roślin: różnego rodzaju kwiatów, bylin, drzew, krzewów. Do nasadzeń zostały wybrane rośliny naturalnie występujące w naszych warunkach klimatyczno-glebowych. Oprócz zagospodarowania zieleni pojawiły się już m.in. alejki spacerowe, placyki rekreacyjno-edukacyjne z kostkami wiedzy, grami i stołami edukacyjnymi oraz tablice informacyjne z ciekawostkami o faunie i florze.

W części istniejącej parku powstały nowe alejki, a przy nich ławki i kosze. Stanęły słupki z koszy gabionowych i zostały zamontowane dwa stoły betonowe szachowe oraz stół betonowy do tenisa stołowego. Obecnie trwa urządzanie zieleni. Na nowych rabatach sadzone są rośliny. Niestety część z nich została ukradziona. – Zwracamy się z apelem do mieszkańców, aby zwracali uwagę na takie sytuacje. Będziemy też przeglądać monitoring i sprawdzać każdy sygnał – mówi zastępca burmistrza Sławomir Walendowski. Park jest dobrem publicznym i ma służyć wszystkim mieszkańcom, którzy w otoczeniu zieleni chcą miło spędzać czas.

Projekt „Kolejny etap rewitalizacji parku miejskiego w Brwinowie – zagospodarowanie terenów zieleni” jest realizowany w atach 2018-2021. Na jego realizację gmina Brwinów otrzymała dofinansowanie w wysokości 2 140 229,65 zł (co stanowi 85% kosztów kwalifikowalnych) ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

001NowenasadzeniawParku
002NowenasadzeniawParku
003NowenasadzeniawParku
004NowenasadzeniawParku
005NowenasadzeniawParku
006NowenasadzeniawParku
007NowenasadzeniawParku
008NowenasadzeniawParku