Burmistrz Arkadiusz Kosiński poinformował, że nie będzie mógł uczestniczyć z powodów zdrowotnych w spotkaniach zaplanowanych w dniach 21-23 września.

W Żółwinie, Domaniewie i Mosznie w wyznaczonych terminach odbędą się zebrania wiejskie, na których mieszkańcy będą podejmować uchwały w sprawie funduszu sołeckiego. Nowe terminy spotkań z burmistrzem Arkadiuszem Kosińskim zostaną podane w terminie późniejszym.