Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza do skorzystania z serwisu „Mazowiecki e-bazarek”, który umożliwia tworzenie krótkich łańcuchów dostaw pomiędzy producentami a konsumentami. To również doskonała, bezpłatna promocja mazowieckich rolników, producentów regionalnej i ekologicznej żywności, usługodawców, twórców rękodzieła oraz kół gospodyń wiejskich.

Działalność serwisu ma pomóc mieszkańcom obszarów wiejskich w sprzedaży wytworzonych produktów i usług i jest realizacją hasła „Cudze chwalicie, swoje poznajcie”. Mazowiecki e-bazarek dostępny jest na stronie internetowej https://mazowieckiebazarek.pl
Na e-Bazarku można sprzedawać:
1.    warzywa i owoce
2.    oleje i oliwy
3.    przetwory owocowo-warzywne
4.    miód i produkty pszczele
5.    napoje
6.    nabiał
7.    kwiaty/byliny/nasiona
8.    zboża
9.    mięso i wędliny
10.    pieczywo, produkty zbożowe
11.    ryby
12.    zioła
13.    drzewa i krzewy iglaste
14.    maszyny i urządzenia
Publikacja ogłoszeń jest bezpłatna. W razie potrzeby pracownicy Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Brwinowie pomagają w zakładaniu i obsłudze konta internetowego. Kontakt: tel. 723 430 854 lub 519 556 580.